Most viewed

En spark i baken var ett vykort som vi delade ut till 50 personer, där någon kunde namnge en person som de tyckte skulle fundera lite mer kring sitt sätt att resa. Det..
Read more
19 Järnvägsbron över Örsundaån togs bort 1982 och uppbrytning av rälsen hade i vart fall inletts senast i december 1983. Innehåll, planering och uppförande redigera redigera wikitext, aktiebrev 1909, under 1880-talet väckte dåvarande..
Read more

Västra hamnens skola malmö stad


västra hamnens skola malmö stad

elevs bästa skola. Vi är en attraktiv skola som kännetecknas av glädje, lust och stolthet.

Majoriteten av våra elever är boende i vårt upptagningsområde men några elever kommer från andra delar av Malmö. Skolan präglas av ekologiskt och miljövänligt tänkande, samt är certifierad medlem. Floor 4150 Fine Flow, weber. Vi ser som vårt uppdrag att bilda och fostra våra barn och ungdomar till att bli goda samhällsmedborgare. Utifrån detta och de behov som eleverna har skapar vi fortum stockholm vår inre organisation. I nuläget bedrivs undervisningen i idrottslokaler på andra skolor samt på närliggande Kockum Fritid. Vi är rätt personal för uppdraget vi är välutbildade, kompetenta och engagerade. Webbkakor (cookies) på, på använder vi webbkakor (cookies). IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Genom att samverka med varandra ska vi skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas och tro på sin egen förmåga.

Ibm business school malmö
T-shirt tryck malmö


Sitemap