Most viewed

Lately, it also became increasingly popular to give it as a birthday present a combination of pleasure (tasting oils) and usefulness (learning a lot about them). Dvs om du har två produkter med..
Read more
Storstädsdagar och trädgårdsdagar är aktiviteter där föräldrar förväntas medverka. Barn som behöver vila gör det i förskolans vagnar utomhus. Då får vi också möjlighet att satsa mer på de yngre eleverna. Vi företräder..
Read more

Samhällsvetenskapliga föreningen stockholms universitet


samhällsvetenskapliga föreningen stockholms universitet

även. Samma syfte finns idag. Föreläsningar och andra möten anordnas vanligen sista tisdagen i månaden under terminstid. Föreningen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter utöver pubarna. Vill du engagera dig i föreningen, men har inte ännu bestämt dig med vad? Vid Stockholms universitet finns fyra fakultetsföreningar som motsvarar de fyra fakulteterna samt Föreningen ekonomerna som har fakultetsföreningsstatus men tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten: Juridiska föreningen, humanistiska föreningen, naturvetenskapliga föreningen.

Stockholms universitet med över 10 000 medlemmar varje.
Vi arbetar för att förgylla medlemmarnas studietid med aktiviteter som kompletterar studierna!
Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) bildades 1937 och är den största av de fem fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet.
Samhällsvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet (SF) var född.
Den samhällsbyggande myran har länge varit föreningens symbol.

Geografiska förbundet, förbundet grundades 1918 med huvudsyfte att möjliggöra för unga geografer att presentera sina forskningsresultat. VI OCH jobbet GER DIG - möjlighet att träffa nya människor - utveckling av din förmåga att prata inför grupper - flexibiliteten i att planera ditt arbete utifrån vad som passar dig - en guldkantad merit på ditt. Kulturgeografiska institutionen är "full member" av aesop i egenskap av värdinstitution för samhällsplanerarutbildningarna vid Stockholms universitet. Vill du jobba för ett förbund som står upp för din akademiska kompetens och biltvätt Göteborg samtidigt få utveckla din sociala förmåga? SUS har studentombud som stöttar dig om du hamnar i en konflikt med universitetet eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid. Studentkåren disk, dISK är studentkåren för dig som studerar vid institutionen för data- och systemvetenskap. Ssag anordnar exkursioner, stöder forskning med stipendier, ger ut Geografiska Annaler och är en av huvudmännen bakom Nationalatlasen. Vi anordnar regelbundet föreläsningar, seminarium, studiebesök, och rekryteringsträffar.


Sitemap