Most viewed

Avrunda veckan med skön stämning och något frestande från griffeltavlan. Jul är ju julmarknadernas tid och i Stockholm hittar du marknader på flera ställen. Söndag kl 10 -. Nedan hittar du våra bästa..
Read more
27 of 264 properties match your filters. Hitta rätt hos Hotel. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Rum 1 Rum2..
Read more

Lunds universitet personal och arbetslivsfrågor


lunds universitet personal och arbetslivsfrågor

i personal- och arbetslivsfrågor vid fjord stockholm johan Lunds universitet antagningspoängen.42 i urvalsgrupp BI,.45 i urvalsgrupp BII och.25 i urvalsgrupp. Vad gäller personlig utveckling som en del av ett vidare anställningsbarhetsbegrepp, bortom färdigheter, framstod förhållningssättet till grupprocess och konflikt som mest betydelsefullt. Tolkningen av uppgifterna liksom deras benägenhet att ändra handlingsstrategi föreföll mest betydelsefullt för utveckling av anställningsbarhet. Analysen gjordes mot bakgrund av hur de tolkade och förstod de givna gruppuppgifterna, hur de grep sig an uppgifterna, deras benägenhet att ändra sina handlingsstrategier samt deras förhållningssätt till grupprocessen, satt i relation till hur de uppfattade sin egen utveckling. These general findings also reflect on HR education and work. Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor (180hp) syftar till att den studerande ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för ett självständigt kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt inom arbetslivets olika delområden. HT2016, antagningspoäng för HT2016, urval, bI, bII.

Att arbeta med personalfrågor innebär idag så mycket mer än vad som traditionellt setts och beskrivits som personalarbete.
Såväl nationellt som internationellt har stora förändringar skett i arbetet med personal- och arbetslivsfrågor under de senaste tio åren.
Inte bara i riktning mot ett allt bredare arbetsfält utan också mot en kvalificering av arbetsuppgifter på en alltmer strategisk nivå inom organisationerna.
Utbildningsprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) förbereder dig för självständigt arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer samt behörighet till studier på avancerad nivå.
Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten.

There have been constant complaints about an alleged mismatch between graduate competence and competence required by potential employers, regardless of field. Kursen introducerar även andra rättsregler av särskild betydelse för ekonomisk verksamhet såsom regler om löneskydd och konkurs. De ekonomiska aspekterna på personal- och arbetslivsfrågor har en rättslig ram och kursen ger en bild av denna rättsliga struktur. På senare tid har konsultverksamhet blivit vanlig. De skilda inriktningarna inom HRD kan ses inom hela personal- och arbetslivsområdet. Totalt antogs 85 personer i ibm business school malmö det första urvalet varav 13 var män och 70 var kvinnor. Popular Abstract in Swedish, relationen mellan högre utbildning och nyutbildade akademikers arbetsliv har diskuterats intensivt sedan början av 1990-talet. The character of the discrepancy primarily consists in the gap between competence required by employers and the competence held by graduates.

Personal- och arbetslivsfrågor - Kandidatprogram Lundslunds universitet personal och arbetslivsfrågor

Umeå universitet matematikdidaktik
Jönköpings universitet lediga jobb


Sitemap