Most viewed

When you search for hotels near. Totalt har vi 14 hotell i själva, jönköping. Letar du efter ett bra och billigt hotell i centrala, jönköping kan vi rekommendera, good Morning. Rum, ett eller..
Read more
Det blir tårtkalas och du som är sponsor, volontär, leverantör, arbetar på vårt fina sjukhus eller har arbetat i Huset och bor eller har bott på Huset är varmt välkommen! Brandenburg Properties (Eric..
Read more

Uppsala kommun detaljplan karta


uppsala kommun detaljplan karta

kan det vara befogat att reglera mer inom ett visst område men det kan också bero på att detaljplaner har upprättats under olika tidsperioder. We recommend upgrading to the latest Internet Explorer, Google Chrome, or Firefox. Bara för att vissa bestämmelser saknas i en äldre detaljplan innebär det inte att man får göra precis som man vill. Du kan titta på olika kartlager i Uppsalakartan. If you are using IE 8 or later, make sure you turn off "Compatibility View". Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner. Please note that creating presentations is not supported in Internet Explorer versions 6,. Utan bygglovshandläggaren måste då även göra en lämplighetsbedömning utifrån de bestämmelser som finns direkt i lagstiftningen, så som Plan-och bygglagen(PBL) samt Boverkets byggregler (BBR). Det kan till exempel saknas tillåtna höjder eller våningsantal på en byggrätt.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala). Detta beror till stor del på att kraven på vad som skall utredas i en detaljplan har blivit fler. Har du frågor om vad du får bygga och hur du ska tolka en gällande detaljplan kontaktar du bygglovavdelningen.

Lidl uppsala öppettider påskhelgen, Sodexo matsedel uppsala, Eu moped körkort uppsala,

Det kan även vara bra att veta att om det pågår ett arbete med att ta fram en martina lundqvist göteborg ny detaljplan inom ett område så kan ansökningar om bygglov inom detta område få invänta den nya detaljplanen. Telefon (kommunens växel, e-post: Besöksadress: Verkstadsgatan. Frågor om gällande detaljplaner? Ibland kan det vara så att det i en äldre detaljplan saknas bestämmelser som egentligen behövs för att bygglovshandläggarna skall kunna göra en korrekt lämplighetsbedömning utifrån dagens lagstiftning. Error, your browser is currently not supported. Du hittar till exempel, du kan också hitta kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja någon av de historiska kartorna i lagermenyn. På kommunens cykelkarta kan du se cykelvägar i tätorten och var du kan. Boendeparkering, vattenskyddsområden, detaljplaner, historiska kartor med mera. Detaljplaner bestämmer vad man får göra med i ett visst område.

Ryttare Namn: Linn Lindeberg Född: 2000 Ponny Namn: Lintrupgaard Memory Född: 2002 Ras:. Lunbberg bekräftar flytten på sin blogg. Deltagande i ämnekurs kostar 950 kr/termin.


Sitemap