Most viewed

26 Maj Medevi Brunn. Small Lake Meet, Hedekas Byggdegård. Torsdagsträffar (återkommande veckoevent Gisshults Badplats. Torpa Nostalgidag, Torpa Bystuga. Road Legends Springmeet, Ryttarns Mosse. Veterantraktorns dag, Färsna Gård. Därefter byggdes den östra bron genom..
Read more
Datum för omställning varierar, också mellan år, och står delvis i artikeln Sommartid. British Summertime commences, mar 31st Palm Sunday Apr 14th good friday Apr 19th Passover (Jewish) 1st day of Apr 20th..
Read more

Länsstyrelsen jönköpings län älgjakt


länsstyrelsen jönköpings län älgjakt

landet utom Skåne och Gotlands län den 1 juliden 15 april. Tider för jakt efter älg Licensjakt efter älg och jakt efter älg inom älgskötselområde: Den särskilda jakttiden ska, i fråga om licensområden och älgskötselområden som avses i 33 första stycket jaktlagen (1987:259), av länsstyrelsen bestämmas till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst. 11.00 den 30 nov. Tider för jakt efter kronhjort Skåne län Inom kronhjortsområden ska länsstyrelsen bestämma jakttiden till en eller flera perioder under tiden den andra måndagen i oktoberden 31 januari. 6) Grävling Hela landet den 1 aug.-den 15 feb. Övriga delar av landet: inlandsområdena den 21 n 31 jan.

Glasögon stockholms län,

20) Ringduva som uppträder i flock och begravningsbyrå helsingborg södra storgatan som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar får jagas i sådana odlingar i: Blekinge, Skåne och Hallands län den 1 marsden 31 aug. Övriga delar av landet den 1 maj den 15 aug. 13) Sädgås som uppträder vid fält med oskördad gröda i Östergötlands och Örebro län samt i Falköpings, Grästorps, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde och Töreboda kommuner i Västra Götalands län får jagas, om det behövs för att förebygga skada den 1 n 31 okt. Användning av blinda eller lemlästade levande fåglar som Användning av artificiella ljuskällor, speglar, anordningar för belysning av målet eller siktanordningar för mörkerskytte vari elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare ingår. Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdet den 25 aug.-den 30 nov. 14) Kanadagås Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdet den 21 n 31 dec. 13) Grågås Gotlands län: huvudön och Fårö den 20 juliden 31 dec. 32) Råka Skåne län Hallands län den 1 n 28 (29) feb.


Sitemap