Most viewed

Husen besöks i denna ordning: Konsthögskolan, Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Sliperiet, Farmakologi, ucmm (6M Fysiologisk kemi (6M Molekylärbiologi, Naturvetarhuset, Universitetshälsan, Uminova innovation, Fysikhuset, Biologihuset och Vårdvetarhuset. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen..
Read more
Auch hier haben sich Rechtschreibfehler eingeschlichen, dennoch wirkt die Mail auf den ersten Blick einigermaßen echt. Daher gilt: Ist man sich der Herkunft einer E-Mail nicht sicher, zeigt einem der Header, von welcher..
Read more

Ekonomi och it malmö högskola flashback


ekonomi och it malmö högskola flashback

regelbundet återkommande projektmoment tränas studenterna i att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper de tillgodogjort sig inom ramen för kurserna. Det är inga utbildningar du kommer få gratis utan du måste vara redo att lägga ner en hel del tid om du ska läsa någon av dom. Denna fördjupning ska förbereda dig för din kandidatuppsats.

Under hela utbildningen sker studentens lärande genom föreläsningar, projektarbeten, praktiska övningar, case-uppgifter, laborationer, seminarier, handledning och självstudier. Under det andra året kommer du att läsa projektledning och arbeta med ett ämnesövergripande projektarbete inom ekonomi och. Antagningsstatistik för HT2016 Totalt antal sökande 1305 Antagna urval 1 120 Antagna urval 2 102 Under HT20 fullerö uppsala adress personer till IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö högskola varav 230 i första hand. Kursen i företagsekonomi handlar om hur organisationer fungerar och utvecklas medan kursen i IT ger dig kunskap om informationssystem och informationsteknik. Antagningsstatistik för HT2014, totalt antal sökande 1425. Färdighet och förmåga Efter avslutad utbildning ska studenten kunna: visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa företagsekonomiska och IT-relaterade problem i företag eller andra verksamheter, inom givna tidsramar. Urval: betyg 66 högskoleprov 34, om utbildningen, vi lever i ett samhälle där informationsteknik, IT, är grunden för de flesta organisationer och myndigheter. Lärandemål Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi och informationsteknik.

Michael och frisörerna stockholm
Adecco malmö södra tullgatan 3
Gotemburgo Malmö buss


Sitemap