Most viewed

Race Possible Items, wolf Wolf Pelt, Quality Wolf Pelt. Small adjustment to fist weapon damage scaling to try to make sure Khajiit don't get a big buff. Sneak Choose perks that help you..
Read more
På Stadsbussarna i Uppsala, regionbussarna eller Upptåget? Om vård av godset är förenad med alltför stora kostnader. Barnahus i Uppsala län, när ett barn har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp är..
Read more

J affärsetik tidning


j affärsetik tidning

har titeln. Den innehållsmässiga variationen har också varit stor: Vid sidan om ämnena ovan har det bland annat rört sig om värdering av konst, döden, livsåskådningar, fri vilja och determinism, ansvar, tidsuppfattningar, människosyner, kärlek och vänskap, känslor, mätbarhetsfrågor, autonomi och paternalism, tvångslagsstiftning, vad det innebär att arbeta. Här lades grunden till det företag vi idag känner som Ramboll, ett företag med samma goda affärsetik som då företaget grundades. Journal of Happiness Studies. Min undervisning på fördjupningskursen består av en litteraturkurs om Derek Parfits moderna klassiker.

Min forskning under de senaste åren har annars i första hand kretsat kring frågor kring kollektivt ansvar och vad vi bör göra för att få bukt med världsproblemen. Jag har också forskat en del om lycka och lidande, och jag har skrivit tre böcker i ämnet. Jag arbetade också länge som radiofilosof. Hannemann ansvarade för konstruktion av alla fackverksmaster som restes i Danmark och Norge för bland annat radiosändningar under 1950- och 1960-talen. I det senare ämnet blev det en bok (tillsammans med Joakim Sandberg med titeln. Forskning, min senaste bok handlade om klimaträttvisa och klimatetik (och jag skrev den tillsammans med statsvetaren Göran Duus-Otterström). . Hans passion tog sitt uttryck i det dagliga arbetet på kontoret. För att slippa behöva göra om arbetet efter att Hannemann varit på besök började kollegorna täcka över sina ritningar med skisspapper. Jag har också blivit anlitad som gästföreläsare i en mängd olika sammanhang, det kan röra sig om allt från filosoficaféer och filosofibarer till framträdanden vid Göteborgs vetenskapsfestival eller miniföreläsningar i samband med politikerveckan i Almedalen.

j affärsetik tidning


Sitemap