Most viewed

Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est. Nous prévoyons parfois de faibles pluies ou de la bruine au sud du..
Read more
December 2019, januari 2020. Augusti 2019, september 2019, oktober 2019, november 2019. Lunchloppet Kista tisdag 27 november 2018 5,00 km, haga parkrun lördag 1 december 2018 5,00 km, huddinge parkrun lördag 1 december..
Read more

Lunds universitet industriell ekonomi antagningspoäng


lunds universitet industriell ekonomi antagningspoäng

är du attraktiv på arbetsmarknaden genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att leda och genomföra industriella projekt. Bred kunskapsbas, industriell ekonomi vilar på tre tunga ben: matematik, teknik och ekonomi/management. LTH:s civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och ledarskap. Förutom profilkurser läser du den obligatoriska kursen Integrerad företagsplanering där du praktiskt får tillämpa dina teoretiska kunskaper. Som civilingenjör i industriell ekonomi är du en erkänt duktig problemlösare som kan få en kvalificerad tjänst direkt efter examen. Möjligheten finns också att välja en teknisk masterprofil. I mitten av årskurs två väljer du en teknisk inriktning inom bioteknik, datateknik, energiteknik, maskinteknik eller systemteknik.

lunds universitet industriell ekonomi antagningspoäng

Ett examensbevis härifrån är startskottet på en spännande karriär med oändliga möjligheter, i Sverige eller utomlands. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,40 1,45 Karolinska institutet 1,20 1,25 Lunds universitet 1,45 1,45 Uppsala universitet 1,25 1,25 Antagningspoäng informationsteknik Här nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på civilingenjörsprogrammet inom informationsteknik på olika lärosäten. Mer än hälften av studenterna på programmet utnyttjar denna möjlighet. Den främsta skillnaden är att du då läser ett antal språkkurser där du i förväg behöver ha grundläggande kunskaper i det aktuella språket. Du kan se fram emot en god arbetsmarknad, både nationellt och internationellt. Speciellt för utbildningen inom industriell ekonomi i Lund är möjligheten att specialisera sig mot matematisk modellering och finansiell statistik. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,15 1,10 Lunds universitet 1,00 1,00 Uppsala universitet 1,20 1,20 Linnéuniversitet 0,90 0,90 Umeå universitet 0,75 0,75 Örebro universitet 0,90 0,90 Stockholms universitet 1,10 1,10 Antagningspoäng tandläkare Nedan finns listat hur många poäng som minst krävdes för högskoleprovet. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Högskolan i Borås 1,15 1,25.lunds universitet industriell ekonomi antagningspoäng

Industriell ekonomi, 300 hp;. LTH:s civilingenj rsutbildning i industriell ekonomi r till f r dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad p integrationen mellan matematik, teknik. Antagningspo ng civilingenj r industriell ekonomi. I listan nedan visas hur m nga po ng p h gskoleprovet som kr vdes f r att komma in p industriell ekonomi-programmet p n gra av Sveriges mest popul ra tekniska h gskolor.


Sitemap